Warszawa

Konferencja The Deal

Data: 18-20 marca 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studenckie Koło Naukowe Negocjator )

Więcej…

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014 r. Nowe zagrożenia - nowe wyzwania”

Data: 24 marca 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Więcej…

Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków

Data: 6-7 maja 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, branżowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: PISF, COME UW, Biuro Programu Kreatywna Europa, Eureka Media ()

Więcej…

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

Data: 7-8 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW

Więcej…

Wojna i Władza w Polskiej Historii i Sztuce

Data: 15-16 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki WNHIS UKSW oraz Koło Naukowe Studentów Historii WNHIS UKSW )

Więcej…

Business-Coaching jako dżwignia rozwoju przedsiębiorczości

Data: 17-19 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Akademia Leona Koźmińskiego (Centrum Coachingu i Mentoringu)

Więcej…