Warszawa

Kapitał intelektualny i edukacja

Data: 4 - 6 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Więcej…

Wymiary Wiedzy w Nowych Technologiach 2014: Ciało, oko, mózg

Data: 06 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski (Komisja Techno-Humanistyki Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego )

Więcej…

VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu Wyzwania Nowych Mediów, "Konsumpcja Internetu"

Data: 10-11 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny)

Więcej…

Analiza przypadków w ginekologii

Data: 13 grudnia 2014 r.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. (Dział Konferencji)

Więcej…

Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

Data: 8-9 stycznia 2015 r.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski (Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży)

Więcej…

Sztuka stroju, strój w sztuce

Data: 15-16 stycznia 2015

Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim SHS oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Więcej…