Warszawa

Jak efektywnie szkolić pracowników w zakresie języków obcych

Data: 9 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: lokalna, branżowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Agencja tłumaczeń i szkoła językowa Skrivanek

Więcej…

VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu Wyzwania Nowych Mediów, "Konsumpcja Internetu"

Data: 10-11 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny)

Więcej…

IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów i Doktorów „Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś”

Data: 11-12 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Więcej…

HR na szpilkach

Data: 11 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, branżowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

Więcej…

Analiza przypadków w ginekologii

Data: 13 grudnia 2014 r.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. (Dział Konferencji)

Więcej…

Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

Data: 8-9 stycznia 2015 r.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski (Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży)

Więcej…