Lublin

Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności

Data: Lublin 21-22 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Więcej…

V Ogólnopolska Konferencja Studencka "Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii"

Data: 21 - 23 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Koło Naukowe Studentów Fizyki UMCS i Koło Naukowe "Alkahest")

Więcej…

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

Data: 22 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: IFMSa-Poland, KRD, PDUR, LPD

Więcej…

Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

Data: 6 - 7 grudnia 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Więcej…

Spór o początek i koniec ludzkiego życia

Data: 11 grudnia 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) )

Więcej…

TRADYCJA KOŁEM SIĘ TOCZY

Data: 12-14 grudnia 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Więcej…