Lublin

East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present

Data: 24-27 października 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Galeria Labirynt

Więcej…

II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Światopoglądowo - społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina"

Data: 7-8 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki)

Więcej…

Streetworking w przestrzeni medialnej

Data: 12 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej)

Więcej…

Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności

Data: Lublin 21-22 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Więcej…

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

Data: 22 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: IFMSa-Poland, KRD, PDUR, LPD

Więcej…

TRADYCJA KOŁEM SIĘ TOCZY

Data: 12-14 grudnia 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Więcej…