Lublin

Enigma piękna

Data: 10 lutego 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Estetyków UMCS (Zakład Estetyki IF UMCS)

Więcej…

Rola służb specjalnych w państwie prawa

Data: 25 lutego 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski (Koło Naukowe Studentów Prawa KUL)

Więcej…

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa "Jednostka i zbiorowość na przestrzeni dziejów"

Data: 6-7 marca 2015 r.
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej)

Więcej…

Interferencje filozoficzno-literackie

Data: 7 kwietnia 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Estetyków UMCS (Zakład Estetyki IF UMCS)

Więcej…

Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki - Przedmiot, źródła i metody badań

Data: 16-17 kwietnia 20
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: KUL (Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki KUL i Fundacja „Muzyka Kresów”)

Więcej…

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Sztuka na wielkim ekranie”

Data: 17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Więcej…