Lublin

Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w rodzinie

Data: 21 października 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej)

Więcej…

East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present

Data: 24-27 października 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Galeria Labirynt

Więcej…

Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności

Data: 24 pażdziernika 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Historii Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa i Sekcja Kulturoznawcza Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS)

Więcej…

II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Światopoglądowo - społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina"

Data: 7-8 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki)

Więcej…

Streetworking w przestrzeni medialnej

Data: 12 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej)

Więcej…

Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności

Data: Lublin 21-22 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Więcej…