Lublin

Enigma piękna

Data: 10 lutego 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Estetyków UMCS (Zakład Estetyki IF UMCS)

Więcej…

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa "Jednostka i zbiorowość na przestrzeni dziejów"

Data: 6-7 marca 2015 r.
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej)

Więcej…

Ekologizm

Data: 13 - 14 maja 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii, Zakład Ruchów Politycznych)

Więcej…

I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw z perspektywy młodego ekonomisty”

Data: 15 maja 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Ekonomiczny UMCS (Komitet Organizacyjny - doktoranci Wydziału Ekonomicznego UMCS)

Więcej…