Lublin

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. TRADYCJE I INNOWACJE

Data: 26 - 27 września 2014
Miejsce: woj. lubelskie, LUBLIN
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II (KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO)

Więcej…

X Międzynarodowe Sympozjum "Choroby przełyku i żołądka"

Data: 9-10 października 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: PHIN Consulting Sp. z o. o. (Dział Kongresów i Konferencji)

Więcej…

Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w rodzinie

Data: 21 października 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej)

Więcej…

East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present

Data: 24-27 października 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Galeria Labirynt

Więcej…

Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności

Data: 24 pażdziernika 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Historii Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa i Sekcja Kulturoznawcza Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS)

Więcej…

II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Światopoglądowo - społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina"

Data: 7-8 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki)

Więcej…